Newsletter CBDG Wiadomość nie wyświetla się poprawnie? Zobacz jako stronę html
Ikona papierowy samolocik

Newsletter CBDG, 17 września 2020

Logo PIG-PIB
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
Centralna Baza Danych Geologicznych

 

Nowości
Logo Waterprotect
Narzędzie informatyczne projektu Waterprotect
Europejski projekt Waterprotect z danymi i aplikacjami wprost z CBDG

Dobiega końca europejski projekt WATERPROTECT – Innovative tools enabling drinking WATER PROTECTion in rural and urban environments. Trwał on ponad 3 lata i był finansowany z funduszy unijnych w ramach programu Horyzont 2020. Jego zasadniczym celem było wypracowanie nowoczesnych zasad gospodarowania zasobami wodnymi i efektywnej ochrony wód na terenach intensywnie użytkowanych rolniczo. Projekt był realizowany w 7 krajach na zróżnicowanych obszarach pilotażowych. W Polsce była to położona w województwie zachodniopomorskim zlewnia rzeki Gowienica Miedwiańska. W projekcie razem z Państwowym Instytutem Geologicznym – PIB, udział wzięły Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, oraz Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, a ponadto współpracowały: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wodociągi Zachodniopomorskie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie oraz Wójt Gminy Warnice.

Jednym z warunków zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi jest łatwy dostęp do konkretnych informacji z danego terenu. Dlatego w ramach projektu zaplanowano budowę narzędzia pozwalającego na prosty i szybki dostęp do zintegrowanych danych. W Polsce do tego celu wykorzystano wiedzę, doświadczenie zespołu CBDG i funkcjonujące już w PIG-PIB rozwiązania informatyczne.

W efekcie prac powstało repozytorium bazodanowe gromadzące dane archiwalne oraz zbierane w trakcie trwania projektu. Harmonizacji poddano dane z 6 różnych źródeł:

  • Państwowy Instytut Geologiczny – PIB
  • Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
  • Instytut Technologiczno – Przyrodniczy
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

W wyniku prac powstało repozytorium zawierające ujednolicone dane. Posłużyło ono za źródło do przygotowania usług mapowych, w celu ich publikacji w internecie. Do ich prezentacji wykorzystano sprawdzone już od lat rozwiązania prezentujące w dane CBDG: Portal GEOLOGIA i aplikację mobilną GeoLOG. Na potrzeby projektu Waterprotect powstały specjalnie dla niego dedykowane wersje tych aplikacji. Oferują one znane wcześniej funkcjonalności a dodatkowo Portal WATERPROTECT wzbogacony został o narzędzia do przeglądania danych pomiarowych w formie wykresów, w tym z kilku punktów jednocześnie.

Portal WATERPROTECTAplikacja mobilna WATERPROTECT

Portal WATERPROTECT      Aplikacja mobilna WATERPROTECT

https://geologia.pgi.gov.pl/waterprotect/      https://waterprotect.pgi.gov.pl/

W ramach projektu przygotowano także krótki film prezentujący najistotniejsze informacje o zbudowanym rozwiązaniu informatycznym.

Film promocyjny Waterprotect (YouTube)

Film promocyjny Waterprotect (YouTube)

Szukasz danych?

Odwiedź Portal CBDG:

geoportal.pgi.gov.pl