Newsletter CBDG Wiadomość nie wyświetla się poprawnie? Zobacz jako stronę html

Newsletter CBDG, 26 lutego 2019

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
Centralna Baza Danych Geologicznych
Nowe 211 arkuszy MGŚP II dostępne w internecie
Kolejne arkusze MGŚP II zostały udostępnione w internecie

Kolejna partia opracowanych arkuszy drugiej edycji Mapy Geośrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, w formie plików JPG została właśnie udostępniona w internecie, to 211 arkuszy planszy "A" i 211 arkuszy planszy „B” tej mapy.

Plansza "A"

Arkusze map MGŚP II - plansza A

Plansza "B"

Arkusze map MGŚP II - plansza B

Numery arkuszy MGŚP II, dla których ostatnio udostępniono mapy:
0001, 0002, 0003, 0004, 0005, 0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030, 0031, 0044, 0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051, 0052, 0053, 0054, 0055, 0056, 0057, 0058, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0093, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0157, 0158, 0159, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168, 0169, 0195, 0196, 0197, 0198, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0233, 0234, 0247, 0405, 0444, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453, 0454, 0455, 0456, 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0487, 0488, 0489, 0490, 0491, 0492, 0493, 0494, 0495, 0521, 0522, 0523, 0524, 0525, 0526, 0527, 0528, 0529, 0530, 0531, 0532, 0638, 0639, 0640, 0641, 0642, 0643, 0644, 0675, 0676, 0677, 0678, 0679, 0680, 0681, 0711, 0712, 0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0747, 0748, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754, 0784, 0785, 0786, 0787, 0788, 0789, 0790, 0791, 0821, 0822, 0823, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0858, 0859, 0860, 0861, 0862, 0863, 0864, 0865, 0892, 0893, 0894, 0895, 0896, 0897, 0898, 0926, 0929, 0930, 0931, 0961, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074.

Aktualnie w internecie znajduje się po 843 arkuszy MGŚP II planszy „A” i „B”

Arkusze map MGŚP II

Dostęp do skanów i tekstów objaśnień poszczególnych arkuszy możliwy jest między innymi za pomocą aplikacji GeoLOG. Użytkownicy po wybraniu warstwy informacyjnej "Mapa Geośrodowiskowa Polski II 1:50000 (MGŚP II) - skorowidz" i zaznaczeniu interesujących ich arkuszy są przekierowywani do aplikacji udostępniającej dane źródłowe (opis we wcześniejszym biuletynie). Do pobierania skanów i tekstów arkuszy map nie są potrzebne żadne dodatkowe uprawnienia.

Szukasz danych?
Odwiedź Portal CBDG:
geoportal.pgi.gov.pl
 
CBDG PIG-PIB